Afyon’da Ötüken Standı!

Aylık çıkan yayın organımız Ötüken’in Afyonkarahisar Tesmsilciliği Şemsettin Karahisar ilkokulu karşısında, Soulmate Kafe yanında, Ötüken dergisi tanıtım standı açtı. Ötüken’i okuyucularına yaklaştırmak ve Türkçülerin sesini duyurmak adına yapılan il ve ilçe teşkilatlarımızdaki çalışmalar her geçen gün daha da artarak ilerliyor. Bulunduğunuz illerdeki Ötüken Dergisi Temsilciliklerine ve Genç Atsızlar’a bağlı olan derneklerimizi ziyaret edebilir. Ötüken Dergisini internetten sipariş yoluyla Ötüken Sahaf‘tan da satın alabilirsiniz.

Değerli okurlarımız;

Türkçü-Turancı Genç Atsızların onuncu yılındayız.
Bu on yılda, Türklüğe ve Türkçülere düşman birçok
çevreler, Genç Atsızların eylem ve etkinliklerinin,
aynı zamanda da yayınlarının ardından hep şu soruları
sordu:

Genç Atsızlar kimdir? Neler yaptılar? Ne istiyorlar?

Bu sorular, Türk ve Türkçülük düşmanları için
cevapları esas muhataplarına bırakılamayacak
kadar önemli sorulardı. Sonunda, birçok haber
veya tartışma programlarında, uzman (!) kişilerle yayınlar
yaparak, kendi sorularını cevapladılar. “Neo faşistler”,
Dört Atsızcılar”, “Genç Atsızcılar”, “Planörlü
Atsızlar” gibi garip isimlerle andıkları Genç Atsızlar hakkında
bu bilirkişilerce birçok saçmalıklar uyduruldu. Bir
tek planörden yola çıkarak, planörün pervanesinden bile
daha süratli itham ve iftiralar türetildi. Asılsız eylem planları
ortaya atıldı. Hatta bazı iddialar arasında, o sırada Türkiye’de
dahi olmayan birine suikast düzenleneceği iddiası
vardı. Bu iddialardan yola çıkarak, milliyetçi geçindikleri
halde bize türlü ithamlarda bulunan yazarlar dahi oldu.
Şimdi üç sorunun cevabını kısaca verelim.

Biz kimiz?
Türk töresince “Atsız” ismini almış; dolayısıyla da
şan, şöhret, servet peşinde koşmayan; yapılmış, yapılmakta
olan ve yapılacak hiçbir hizmet karşılığı en ufak bir
beklenti içerisinde dahi olmayan; makam ve mevki peşinde
koşmayan; bütün varlığını Türk ırkının varlığına adamış;
gücü genç, fikri olgun olan Atsızlarız.

Neler yaptık?

Birçok samimi milliyetçinin ifade ettiği üzere, her
şeyden önce, sanal ortama sıkıştırılmaya çalışılan Türkçülük-
Turancılık davasını meydanlara taşıdık. Kısır dini kimlik
tartışmaları içerisine düşürülmeye çalışılan Türkçü
camiada, kardeşler arasında yakılmak istenen düşmanlık
ateşini söndürdük. Türk’ü Türk olduğu için
sevebilen nesiller yetişmesi için çabaladık. Ötüken,
Kömen, Genç Atsızlar gibi öncü nitelik taşıyan dergileri
yayınladık. Türkçü-Turancı duruşunu Türk düşmanlarına
tekrar hatırlatarak, yabancıların güdümünde
ne kadar şahıs ve örgüt varsa hepsinin düşmanlığını derinleştiren
faydalı faaliyetlere imza attık.

Ne istiyoruz?

Her şeyden önce Türk töresince yaşayan; atalarından
miras dilini ve kültürünü koruyan; milli ahlaka sahip bireylerin
oluşturduğu, ortak ülkünün peşinde koşan bir Türk
milleti istiyoruz. Asırlardır Türk’ün başına bela olan ve
durmaksızın saldıran Türk düşmanlarının bağrına ülkü
hançerini saplayarak büyük Turan’ı kurmayı istiyoruz.

***

Biz kimiz?”, “Neler yaptık?”, “Ne istiyoruz?” sorularının
cevapları, kimin dost kimin düşman olduğu gerçeğini
de ortaya koyacaktır. Medya ve basında bugüne kadar
yürütülmüş, moda deyimle algı operasyonlarının yegâne
sebepleri de bu sorular ve cevaplardır.
Dergimizin yeni sayısı kutlu olsun.