İstanbul Turancılar Derneği Atsız Ata’yı mezarı başında andı

11 Aralık 1975’de vefat eden Bilge Yolbaşçımız Hüseyin Nihal Atsız’ın vefatının 43. yılında İstanbul Turancılar Derneğimiz mezarı başında anma etkinliğini gerçekleştirdi. Kurucu genel başkanımız Sayın Caner Kara’nın ‘And’ şiiri birlikte okundu, mezar başında anma etkinliğinin ardından dernek yerleşkelerinde günün anlam ve önemine dair söyleşi gerçekleştirildi. Katılım gösteren teşkilatlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür eder, Büyük Yolbaşçımız Hüseyin Nihal Atsız’ı da bu vesile ile bir kez daha anma ve onun ektiği tohumların birer fidan olarak teşkilatımızda yeşertmenin mutluluğunu taşıyor olmanın da büyük bir kıvancını duyarız.

And Şiiri

Yalan kürsüleri yıkıp yerine
Sehpaları kuracağız and olsun!
Haini, soysuzu iki kaşının
Ortasından vuracağız and olsun!

Çaresiyiz kanayan her yaranın,
Birliğini göreceğiz Turan’ın,
Ya da Türk’e yar olmayan dünyanın
Eksenini kıracağız and olsun!

Hastane yolunda doğan bebeğin
Üstüne beyaz kar yağan bebeğin
Kırkı çıktığı gün donan bebeğin
Hesabını soracağız and olsun!

Aldanmadan makamlara, kürklere,
Yoldaş olup saray basan kırklara,
Turan adlı nazlı gelin Türklere,
Yar olunca duracağız and olsun!

Gerçek kılıp ecdatların düşünü,
Geri alıp her bir mezar taşını,
Reziller eğerken rezil başını,
Huzura biz varacağız and olsun!

1 Ocak 2014 – Caner Kara